Yleinen

6 Items

Jumala ei muutu

by srkadmin

Kuulin jokin aika sitten lauseen ”on ihan OK muuttaa mieltään”. Lause kuvaa hyvin aikaamme ja toimintaamme ihmisinä, jopa kansakuntina. Poliitikot muuttavat mieltään Sote-sovun nimissä, Britit empivät sittenkin brexitiä ja maailma jännittää suurvaltojen seuraavia siirtoja. Epävarmuus nakertaa ennen niin varmoja asioita, kuten kysymyksiä sukupuolesta ja perheestä. Avioliitto on muuttumassa enemmän sopimukseksi ja aikuisten vaatiessa etujaan lapset maksavat hintaa. Kristillisiä arvoja puretaan, mutta islamia myötäillään suvaitsevaisuuden nimissä. Taustalla saattaa olla jopa pelkoja, ainakin epäluuloa ja joillakin ymmärrystä […]

Sopu sijaa antaa

by srkadmin

Riidat ovat kuluttavia ihmisten välisissä suhteissa. Sopuun pääseminen vaatii aina joistakin omista välittömistä eduista luopumista ja vastaantuloa. Mutta sovinto tuo helpotuksen ja vapauttaa energiaa myönteisiin asioihin keskittymiseen. Silloin huomaa, kuinka sitova vaikutus ehkä pienelläkin riidalla onkaan ollut. Kansojen välisissä suhteissa sovussa elämisellä on vielä laajemmat ulottuvuudet. Voimakkaat jännitteet uhkaavat pahimmassa tapauksessa maailmanrauhaa. Valtioiden väliset hyvät suhteet taas luovat edellytyksiä kansalaisten hyvinvoinnille ja yhteiskunnalliselle kehitykselle. Tänä vuonna Suomessa on muisteltu sata vuotta sitten käytyä kansalaissotaa. Keskustelussa […]

”Minun ikeeni on sopiva ja minun kuormani on kevyt”

by srkadmin

”Tulkaa minun luokseni, kaikki te, jotka teette raskasta työtä ja kannatte taakkoja, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen sävyisä ja nöyrä sydämeltäni. Näin te löydätte levon sielullenne, sillä minun ikeeni on sopiva ja minun kuormani on kevyt.” (Matt. 11:28-30)   Tällaiseen elämään kanssaan Vapahtaja Jeesus Kristus kutsuu tänäänkin meitä kaikkia, olimmepa elämässämme millaisessa tilanteessa tahansa. Kaiken kiireen, suoritusta täynnä olevan tai tyhjyyden täyttämän elämän keskellä Hän […]

Helatorstai – Jeesuksen taivaaseenastuminen

by srkadmin

”Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainoan poikansa, ettei yksikään joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.” (Joh.3:16)   Herramme Jeesus on uhrannut itsensä koko maailman syntien, pahojen tekojen tähden. Jeesuksen ansio kuuluu kaikille ihmisille kaikkialla ja samalla jokaiselle uskovalle erikseen. Meillä on yhteinen vapahtaja ja kuitenkin saamme itse kukin pitää hänet erityisesti omanamme. Tämä on suuri ja kallis totuus, mutta samaan aikaan kohottava ja nöyryyttä vaativa tosiasia. Sinun tähtesi Jeesus tuli, […]

Jumalan elävä Sana

by srkadmin

”Hän sanoi heille: ”Kenenkä te sanotte minun olevan?” Simon Pietari vastasi ja sanoi: ”Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika.” (Matt.16:15-16)   Näihin Pietarin sanoihin tiivistyy koko kristillinen usko. Jeesus on käytäntöön tullut Jumalan elävä Sana ja pelastaja jokaiselle sitä kaipaavalle. Kun saamme tunnustaa Pietarin lailla: ”Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika.” Sydämemme iloitsee löytäessään aarteista kalleimman. Tämän tunnustuksen varassa on anteeksianto, elämä, toivo, usko ja iankaikkisuus. Kari Muukka Pastori

Se mikä on tärkeää

by srkadmin

Epäitsekkyys, kärsivällisyys ja sitoutuminen ovat menettäneet arvostustaan viime vuosien aikana. Enemmän korostuu oikeus omiin valintoihin ja hyvinvointiin. ”Koska olet sen arvoinen” – sanotaan. Puolustusvoimien rekrytointikampanjan motto oli kerran ”Tee työtä, jolla on tarkoitus”. Tarkoitus ja tavoitteellisuus saavat ihmisen näkemään vaivaa, vaikka tulokset eivät ole heti saavutettavissa. Erityistä tyydytystä saa myös asioista, jotka parantavat muiden hyvinvointia ja elämänlaatua. Silloin antajakin saa ja saaja voi jakaa hyvää edelleen eteenpäin. Jokainen voi paremmin, kun kukaan ei voi pahoin. […]