Jumala ei muutu

Posted on 29.9.2018
Kuulin jokin aika sitten lauseen ”on ihan OK muuttaa mieltään”. Lause kuvaa hyvin aikaamme ja toimintaamme ihmisinä, jopa kansakuntina. Poliitikot muuttavat mieltään Sote-sovun nimissä, Britit empivät sittenkin brexitiä ja maailma jännittää suurvaltojen seuraavia siirtoja. Epävarmuus nakertaa ennen niin varmoja asioita, kuten kysymyksiä sukupuolesta ja perheestä. Avioliitto on muuttumassa enemmän sopimukseksi ja aikuisten vaatiessa etujaan lapset maksavat hintaa. Kristillisiä arvoja puretaan, mutta islamia myötäillään suvaitsevaisuuden nimissä. Taustalla saattaa olla jopa pelkoja, ainakin epäluuloa ja joillakin ymmärrystä nähdä mitä naapurimaassa tapahtuu. Koska usein kuin pikkuveljen lailla on Suomi seurannut perässä. Muutamme mieltämme oman etumme nimissä, yhteisöllisyyden paineesta tai pelon takia. Oma etu, sosiaalinen paine ja epävarmuus ajavat ihmisiä jatkuvaan muutokseen, se on siis ihan OK. Mutta on olemassa edelleen muuttumaton, joka kutsuu. Hänen lähellään pelko katoaa, rauha ja rakkaus voittaa. Hän ei muutu, ei katoa, eikä peru sanojaan. Hän on sama eilen, tänään ja huomenna. Jumalan muuttumaton rakkaus haastaa ottamaan hänet todesta, uskomaan ja luottamaan. Jumalan ajatukset eivät ole muuttuneet aikojen saatossa, ne ovat edelleen kaikkien luettavissa. Jumalan läsnäoloa elämässä ei mikään tai kukaan voi viedä siltä, joka uskoo. Jumalan rakkaus on iankaikkista, loppumatonta, muuttumatonta rakkautta. Vain harvat löytävät sen, vaikka kaikki sitä kaivaten etsivät. Miksi? Kenties liian helppoa? Suhteessa Jumalaan on ihan OK muuttaa mieltä, on OK katua syntejä. Koska, et ole silakka vaan Jumalan kuva, Hänen rakkautensa kohde, jolle uskon kautta Jeesukseen Kristukseen annetaan lahjaksi elämä, iankaikkinen elämä. Paras tapa muuttaa mieltä, on vaihtaa epäilys uskoon. Kari Muukka

Sopu sijaa antaa

Posted on 22.7.2018
Riidat ovat kuluttavia ihmisten välisissä suhteissa. Sopuun pääseminen vaatii aina joistakin omista välittömistä eduista luopumista ja vastaantuloa. Mutta sovinto tuo helpotuksen ja vapauttaa energiaa myönteisiin asioihin keskittymiseen. Silloin huomaa, kuinka sitova vaikutus ehkä pienelläkin riidalla onkaan ollut. Kansojen välisissä suhteissa sovussa elämisellä on vielä laajemmat ulottuvuudet. Voimakkaat jännitteet uhkaavat pahimmassa tapauksessa maailmanrauhaa. Valtioiden väliset hyvät suhteet taas luovat edellytyksiä kansalaisten hyvinvoinnille ja yhteiskunnalliselle kehitykselle. Tänä vuonna Suomessa on muisteltu sata vuotta sitten käytyä kansalaissotaa. Keskustelussa on korostunut sovinnon merkitys. Elämään ja asenteisiimme on ehkä tiedostamattakin vaikuttanut se, kummalla puolella sukumme edustajat ovat veljessodassa olleet. Molempien osapuolten vaikuttimia voi yrittää ymmärtää ja mikä tärkeintä hyväksyä, että tehtyä ei saa tekemättömäksi. Tästä on selvitty ja eteenpäin voidaan mennä kaunaa kantamatta. Ihmisten ja kansojen keskinäisiä suhteita tärkeämpää on ihmisen suhde luojaansa. Pojassaan Jeesuksessa Jumala on valmistanut sovinnon ihmisen kanssa. Tätä sovintoa Hän tarjoaa jokaiselle. Mikä voikaan olla suurempaa kuin rauha Jumalan kanssa? Tapio Laamanen
”Tulkaa minun luokseni, kaikki te, jotka teette raskasta työtä ja kannatte taakkoja, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen sävyisä ja nöyrä sydämeltäni. Näin te löydätte levon sielullenne, sillä minun ikeeni on sopiva ja minun kuormani on kevyt.” (Matt. 11:28-30)   Tällaiseen elämään kanssaan Vapahtaja Jeesus Kristus kutsuu tänäänkin meitä kaikkia, olimmepa elämässämme millaisessa tilanteessa tahansa. Kaiken kiireen, suoritusta täynnä olevan tai tyhjyyden täyttämän elämän keskellä Hän kutsuu meitä luottamaan itseensä ja Jumalaan. Hänen yhteydessään voimme löytää todellisen levon, levon jossa koko olemuksemme ja myös sisimpämme saa levätä. Hänen kanssaan ei tarvitse suorittaa eikä yrittää olla enemmän kuin on, riittää että vain haluamme ja suostumme olemaan Hänen seurassaan. Riittää että sanomme: ”Tule ja auta Jeesus”. Veli Miettinen
”Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainoan poikansa, ettei yksikään joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.” (Joh.3:16)   Herramme Jeesus on uhrannut itsensä koko maailman syntien, pahojen tekojen tähden. Jeesuksen ansio kuuluu kaikille ihmisille kaikkialla ja samalla jokaiselle uskovalle erikseen. Meillä on yhteinen vapahtaja ja kuitenkin saamme itse kukin pitää hänet erityisesti omanamme. Tämä on suuri ja kallis totuus, mutta samaan aikaan kohottava ja nöyryyttä vaativa tosiasia. Sinun tähtesi Jeesus tuli, sinua etsimään, sinua hän rakastaa ja sinun puolestasi antoi elämänsä. Jeesus nousi kuolleista elämään, tapasi satoja opetuslapsiaan, antoi lähetyskäskyn ja nousi ylös taivaaseen. Jeesus lähetti Pyhän Henkensä tukemaan ja rohkaisemaan jokaista kristittyä ja rukoilee kaikkien meidän puolestamme tänäänkin, Isän Jumalan oikealla puolella. Jeesuksen rakkaus ja tuki auttavat meitä iankaikkiseen elämään ja usko syntyy Raamatun sanoman kuulemisen ja lukemisen kautta. Kari

Jumalan elävä Sana

Posted on 5.2.2017
”Hän sanoi heille: ”Kenenkä te sanotte minun olevan?” Simon Pietari vastasi ja sanoi: ”Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika.” (Matt.16:15-16)   Näihin Pietarin sanoihin tiivistyy koko kristillinen usko. Jeesus on käytäntöön tullut Jumalan elävä Sana ja pelastaja jokaiselle sitä kaipaavalle. Kun saamme tunnustaa Pietarin lailla: ”Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika.” Sydämemme iloitsee löytäessään aarteista kalleimman. Tämän tunnustuksen varassa on anteeksianto, elämä, toivo, usko ja iankaikkisuus. Kari Muukka Pastori

Se mikä on tärkeää

Posted on 25.1.2017
Epäitsekkyys, kärsivällisyys ja sitoutuminen ovat menettäneet arvostustaan viime vuosien aikana. Enemmän korostuu oikeus omiin valintoihin ja hyvinvointiin. ”Koska olet sen arvoinen” – sanotaan. Puolustusvoimien rekrytointikampanjan motto oli kerran ”Tee työtä, jolla on tarkoitus”. Tarkoitus ja tavoitteellisuus saavat ihmisen näkemään vaivaa, vaikka tulokset eivät ole heti saavutettavissa. Erityistä tyydytystä saa myös asioista, jotka parantavat muiden hyvinvointia ja elämänlaatua. Silloin antajakin saa ja saaja voi jakaa hyvää edelleen eteenpäin. Jokainen voi paremmin, kun kukaan ei voi pahoin. Jeesus opetti, että minkä haluat muiden tekevän sinulle, tee sinä samoin heille. Vuoden alussa on hyvä pysähtyä hetkeksi miettimään, mikä elämässä on tärkeää ja tavoittelemisen arvoista. Kestävät arvot, päämäärä ja niihin sitoutuminen pitävät yllä tyytyväisyyttä silloinkin, kun olosuhteet lyövät vastaan. Tapio Laamanen