Riidat ovat kuluttavia ihmisten välisissä suhteissa. Sopuun pääseminen vaatii aina joistakin omista välittömistä eduista luopumista ja vastaantuloa. Mutta sovinto tuo helpotuksen ja vapauttaa energiaa myönteisiin asioihin keskittymiseen. Silloin huomaa, kuinka sitova vaikutus ehkä pienelläkin riidalla onkaan ollut.

Kansojen välisissä suhteissa sovussa elämisellä on vielä laajemmat ulottuvuudet. Voimakkaat jännitteet uhkaavat pahimmassa tapauksessa maailmanrauhaa. Valtioiden väliset hyvät suhteet taas luovat edellytyksiä kansalaisten hyvinvoinnille ja yhteiskunnalliselle kehitykselle.

Tänä vuonna Suomessa on muisteltu sata vuotta sitten käytyä kansalaissotaa. Keskustelussa on korostunut sovinnon merkitys. Elämään ja asenteisiimme on ehkä tiedostamattakin vaikuttanut se, kummalla puolella sukumme edustajat ovat veljessodassa olleet. Molempien osapuolten vaikuttimia voi yrittää ymmärtää ja mikä tärkeintä hyväksyä, että tehtyä ei saa tekemättömäksi. Tästä on selvitty ja eteenpäin voidaan mennä kaunaa kantamatta.

Ihmisten ja kansojen keskinäisiä suhteita tärkeämpää on ihmisen suhde luojaansa. Pojassaan Jeesuksessa Jumala on valmistanut sovinnon ihmisen kanssa. Tätä sovintoa Hän tarjoaa jokaiselle. Mikä voikaan olla suurempaa kuin rauha Jumalan kanssa?

Tapio Laamanen