”Tulkaa minun luokseni, kaikki te, jotka teette raskasta työtä ja kannatte taakkoja, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen sävyisä ja nöyrä sydämeltäni. Näin te löydätte levon sielullenne, sillä minun ikeeni on sopiva ja minun kuormani on kevyt.” (Matt. 11:28-30)

 

Tällaiseen elämään kanssaan Vapahtaja Jeesus Kristus kutsuu tänäänkin meitä kaikkia, olimmepa elämässämme millaisessa tilanteessa tahansa. Kaiken kiireen, suoritusta täynnä olevan tai tyhjyyden täyttämän elämän keskellä Hän kutsuu meitä luottamaan itseensä ja Jumalaan. Hänen yhteydessään voimme löytää todellisen levon, levon jossa koko olemuksemme ja myös sisimpämme saa levätä. Hänen kanssaan ei tarvitse suorittaa eikä yrittää olla enemmän kuin on, riittää että vain haluamme ja suostumme olemaan Hänen seurassaan. Riittää että sanomme: ”Tule ja auta Jeesus”.

Veli Miettinen

”Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainoan poikansa, ettei yksikään joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.” (Joh.3:16)

 

Herramme Jeesus on uhrannut itsensä koko maailman syntien, pahojen tekojen tähden. Jeesuksen ansio kuuluu kaikille ihmisille kaikkialla ja samalla jokaiselle uskovalle erikseen. Meillä on yhteinen vapahtaja ja kuitenkin saamme itse kukin pitää hänet erityisesti omanamme.

Tämä on suuri ja kallis totuus, mutta samaan aikaan kohottava ja nöyryyttä vaativa tosiasia. Sinun tähtesi Jeesus tuli, sinua etsimään, sinua hän rakastaa ja sinun puolestasi antoi elämänsä. Jeesus nousi kuolleista elämään, tapasi satoja opetuslapsiaan, antoi lähetyskäskyn ja nousi ylös taivaaseen.

Jeesus lähetti Pyhän Henkensä tukemaan ja rohkaisemaan jokaista kristittyä ja rukoilee kaikkien meidän puolestamme tänäänkin, Isän Jumalan oikealla puolella. Jeesuksen rakkaus ja tuki auttavat meitä iankaikkiseen elämään ja usko syntyy Raamatun sanoman kuulemisen ja lukemisen kautta.

Kari

Jumalan elävä Sana

Posted on 5.2.2017

”Hän sanoi heille: ”Kenenkä te sanotte minun olevan?” Simon Pietari vastasi ja sanoi: ”Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika.” (Matt.16:15-16)

 

Näihin Pietarin sanoihin tiivistyy koko kristillinen usko. Jeesus on käytäntöön tullut Jumalan elävä Sana ja pelastaja jokaiselle sitä kaipaavalle. Kun saamme tunnustaa Pietarin lailla: ”Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika.” Sydämemme iloitsee löytäessään aarteista kalleimman. Tämän tunnustuksen varassa on anteeksianto, elämä, toivo, usko ja iankaikkisuus.

Kari Muukka
Pastori

Se mikä on tärkeää

Posted on 25.1.2017

Epäitsekkyys, kärsivällisyys ja sitoutuminen ovat menettäneet arvostustaan viime vuosien aikana. Enemmän korostuu oikeus omiin valintoihin ja hyvinvointiin. ”Koska olet sen arvoinen” – sanotaan.

Puolustusvoimien rekrytointikampanjan motto oli kerran ”Tee työtä, jolla on tarkoitus”. Tarkoitus ja tavoitteellisuus saavat ihmisen näkemään vaivaa, vaikka tulokset eivät ole heti saavutettavissa. Erityistä tyydytystä saa myös asioista, jotka parantavat muiden hyvinvointia ja elämänlaatua. Silloin antajakin saa ja saaja voi jakaa hyvää edelleen eteenpäin.

Jokainen voi paremmin, kun kukaan ei voi pahoin. Jeesus opetti, että minkä haluat muiden tekevän sinulle, tee sinä samoin heille.

Vuoden alussa on hyvä pysähtyä hetkeksi miettimään, mikä elämässä on tärkeää ja tavoittelemisen arvoista. Kestävät arvot, päämäärä ja niihin sitoutuminen pitävät yllä tyytyväisyyttä silloinkin, kun olosuhteet lyövät vastaan.

Tapio Laamanen