Viikon rukousaihe:

Ohjaa meitä uskolliseen antamiseen. Siunaa se, minkä annamme valtakuntasi työhön.

Antakoon kukin, niinkuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeillen eikä pakosta; sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Ja Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa, että teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi, voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkinaista hyvää

2. Kor. 9:7-8